proszę o wykonanie i przesłanie projektu internetowej gazetki szkolnej na adres centrum kształcenia zawodowego i ustawicznego