Projekt: Centrum Kariery Zawodowej – Inspirujące Uczenie

 

Misją projektu jest udzielanie słuchaczom i absolwentom pomocy związanej z etapem odnalezienia się na rynku pracy, jak i w sprawnym oraz efektywnym działaniu na nim.

Do podstawowych zadań projektu należy prowadzenie różnorodnych form poszukiwania praktyk dla słuchaczy oraz pracy dla absolwentów, zgodnie z ich zainteresowaniami zawodowymi.

Udział w projekcie pomaga słuchaczom i absolwentom przygotować się do podejmowania samodzielnych decyzji zawodowych. Założenia projektowe uczą ich kreatywności w  poruszaniu się po rynku pracy i koncentruje się wokół trzech bloków tematycznych.

·        Rozwój samopoznania

·        Nauka i praca

·        Planowanie kariery

 

Każdy z bloków służy pogłębianiu refleksji nad samym sobą .

1.      Blok samopoznanie obejmuje zagadnienia pomagające słuchaczom odpowiedzieć na pytanie” Jakim jestem?”, „ Jak mnie widzą „, Jakie są moje zainteresowania, kierunki aktywności,  zdolności możliwości. Słuchacz pogłębia wiedzę na temat poznanych systemów wartości  i ról społecznych

2.      Blok Nauka i praca dotyczy informacji o świeci pracy poprzez głębsze zrozumienie ról pracownika w konfrontacji z rolą słuchaczy

3.      Blok Planowanie Kariery obejmuje zagadnienia dotyczące planowania kariery , poprzez dostarczanie słuchaczom konkretnych wskazówek jak przygotować się do podjęcia roli zawodowej, jak podejmować trudne decyzje życiowe, jak wykorzystać posiadane już własne doświadczenia zawodowe. Zajęcia realizowane są na godzinach KN 42 jak i na zajęciach z działalności gospodarczej oraz na konsultacjach z Doradztwa zawodowego według planu pracy projektu i harmonogramu zajęć projektowych

Do projektu przystąpiło 18 słuchaczy z klasy II PL i 8 osób z klasy IV TH .

Projekt powstał z inicjatywy Dyrektora CKZiU i nauczycieli uczących w placówce. 

Czas realizacji projektu: od 01.09.2014 do końca roku szkolnego.

Formy realizacji projektu: panel dyskusyjny, prezentacja multimedialna, konsultacje z doradcą  zawodowym, partnerami szkoły i pracodawcami.

Osoby odpowiedzialne za opracowanie i koordynowanie projektu: Ewa Janulewska i Renata Sękowska