NAUKA U NAS JEST BEZPŁATNA!!!


 LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

 

DLA DOROSŁYCH

 

4 - letnie dla absolwentów szkoły podstawowej i gimnazjum

 3 - letnie dla absolwentów szkoły branżowej I stopnia oraz zasadniczej szkoły zawodowej ukończonej po 2015r.

 

 

SZKOŁA POLICEALNA

 

w zawodach:

 technik administracji – 4 semestry

  technik BHP – 3 semestry

 

 

Kwalifikacyjny kurs zawodowy

 Opiekun medyczny – 3 semestry

 

 

NAUKA U NAS JEST BEZPŁATNA!!

 

uczniowie szkół dla dorosłych i policealnych do 20 roku życia otrzymają też  300 złotych
na wyprawkę szkolną z programu „Dobry start”

 

 Chcesz dowiedzieć się więcej odwiedź naszą stronę

 www.new.ckziuzuromin.pl lub zadzwoń do nas /23/ 657-24-18

 Nasz adres: ul. Lidzbarska 27C, 09-300 Żuromin

  Dokumenty należy składać w sekretariacie CKZiU

    Warunkiem zakwalifikowania się kandydata do szkoły jest złożenie:

  1.  Podania o przyjęcie do szkoły (druku do pobrania w sekretariacie oraz na stronie internetowej)
  2.  Zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do nauki w przypadku ubiegania się o przyjęcie do szkoły policealnej lub na kurs kwalifikacyjny
  3.  1 fotografii (podpisanej imieniem i nazwiskiem)
  4. Świadectwa ukończenia szkoły niższego szczebla

Terminy postępowania rekrutacyjnego  na rok szkolny 2020/2021 do szkół dla dorosłych oraz na kwalifikacyjne kursy zawodowe w CKZiU w Żurominie

 

Terminy rekrutacji zasadniczej:

 od 2020 do ..............2020r.. kandydaci składają wnioski wraz z wymaganymi dokumentami

 

.................2020. podanie przez komisję rekrutacyjną list kandydatów przyjętych i nie przyjętych.

 

Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego na semestr pierwszy CKZiU nadal dysponuje wolnymi miejscami w danej szkole lub na kursie  przeprowadza się postępowanie uzupełniające.

 

Terminy rekrutacji uzupełniającej

o od 2020 do ..............2020r. kandydaci składają wnioski wraz z wymaganymi dokumentami

 

30 sierpnia 2020r. podanie przez komisję rekrutacyjną list kandydatów przyjętych i nie przyjętych.

 

wnioski do pobrania w sekretariacie CKZiU lub na stornie internetowej www.new.ckziuzuromin.pl